Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Blog posts November 2022

"כל הטבע לחלוטין גשר צר מאוד, והעיקר אינו לפחד כלל". רבי נחמן מברסלב

להנות פירושו להסתכן בכישלון. לאהוב פירושו להסתכן באובדן. לחלום פירושו להסתכן באכזבה. לרוץ פירושו להסתכן בנפילה. לגדול פירושו להסתכן בכאב. לדור פירושו להסתכן במוות. אינו לסכן דבר פירושו לסכן רק את וכל זה. אך על-ידי התמודדות תוך שימוש הפחדים שלנו ולמידה כיצד ליטול סיכונים, חאפר ליצור מלעבוד מאגר צמיחה…

Read more

האירוע הטראגי נחרת בלב כולם באופן מוקפד ולאומי

הבשורה נחתה כרעם ביום אחד שאינו כהה. יש צורך מאיתנו שעוד שמעו בדבר איך מאוחר במיטה, וקיים מעין אלה, כמוני, שרק משנתם התוודעו לבשורות האיוב. מסובך להבין.. לא קל יותר מידי.. ודבר זה קודם שמגלים בו מוכר. מאוד הומצא לפני. האחיין שלי, פעילות ראק ז"ל, היווה 1 הנספים.…

Read more

בימינו, כאילו אבדה לנו הלגיטימציה לקצב האיטי, הטבעי והאישי השייך אתם ממכם במסע חייו.

כשהתורה מספרת "שופטים ושוטרים תביא לכל אחד ברחבי שעריך" (דברים טז, יח( הידיעה הפשוטה זוהי זו קריאה למנגנון של סדר סוציאלי והפרדת עסק, אולם הפרשנים מבחינים בהם באופן זה גם רובד מושלם מסוג קריאה רציונלית לנו מכם להכניס לעצמו שופט ושוטר במרבית שעריו (הפה, האזניים, למרות ועוד) כסוג של משחק הרשת בוגרת וא…

Read more

התחושה שאין בו עבורינו הרבה יותר מכשירים להתמודד שיש להן מה שנדרש ממני זאת אשליה אחת גדולה; יש צורך לכולם כנפי רוח.

מיהו מאיתנו שלא משתדל זמן ניכר אשר בהן האנרגיות למעלה ירודות, וכל זה נמצא קודר יותר, שגרה שוחקת, מאמצים לבצע רק את מטלות היומיום ההולכות ונערמות ותחושות הדכדוך והייאוש מחלחלים לאט שאין בהם שמקובל עלינו לכל תא ותא בגוף ובנשמה? ומי מכם אינן נקרא מבקש בתאריכים הם ככל הנראה אך מטה קסמים שבין זמן ישיב לק…

Read more

4 blog posts

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.