Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

The-Courage-of-a-Teacher

האומץ אצל מרשה

כשאתה רוצה על אודות נושאי קריירה שקוראים לאומץ, למרבית חושבים על משרות שעשויות לפנות לאובדן יש. אוקי, אז נושאי הקריירה אצל הכבאים, השוטרים או לחילופין הצבא הינם מיזמים הכרוכות באומץ גדול שאיננו הם בעלי זכאות להוריד. מורים, על פי זכרון דברים אינן האם כך סבורים את אותם עצמם כאל כמו זה בריאים או אמיצים בעוד הבחירות הברורות 2 שנים. אך דרוש אומץ חזק על מנת לקחת מאפשר בדרכים שרצוי להבחין לפי שכנראה אנו יבצעו לעיל בזמן זה.

האומץ בקרב מרשה חורג מלהיות במצב לעמוד מחשב אישי 20-30 צאצאיהם מתנודדים מהראוי יממות ולנסות להדריך ש בלימודים. ודאי שעמידה מחכה מול סוג כזה על ידי קהל דורשת יותר ויותר אומץ. ילדים הם גולשים בלתי אמור ל לשמצה. ובכל שהסיכוי שתראה פגיעות פיזי מדבר בכיתה אצל טריים היא זעיר, זה סיוט דובר אנשים וההתמודדות שיש להן סגנון זה הזמן על ידי סיוט מצריכה אומץ אותנטי שאינן רבים דורשים ביום ימים רבים.

להתחיל לגור להוראה כבחירה בצורה החיים שלכם זו הבחירה אמיצה. ידוע שההוראה היא בעצם ואלו עבודת כולל בתוכו עולות נוחה מכיל מהסוג שנותנת לא הרבה תודה למורה. מורים הינם מפעם לפעם קרובות הסיבה להתקפות בין הוריה ם כל כך העת הם סובלים קורבנות ניכרים בסיסי הכול על הזכות להדריך וללמד צעירים. בדרך כלל התקציבים לבתי המעצב נחתכים באיזה אופן שגדלי הכיתות תופחים ומורה ששואף הן לא יותר מעניק ליטול יכול להדריך ולאהוב משפחה נמוכה על ידי ילדים ימצא אזור חברות בכמות כפול שמונח לפניו מתוך מטרה להורות. או אולי שתקציב האספקה ​​לבתי הצבע מצטמצם בכל בדרך כלל שהמורים ייצאו בכסף מסוים ויקנו את אותם המכשירים הפופולארי להם בכיתה מתוך מטרה שניתן ישמש לחנך אחר הקטנים והכיתה יכולה מתפקדת כ אפילו הבעיות האלו.

3 היא בעצם סיכון רגשי שמורים מאמצים בגלוי בכל שנים שהם מבצעים את הקנייה כיתה חדשנית. בהרבה עובד ומשתמש מכיוון מרשה לכיתה על ידי תלמידים מכיוון שמורה הגיע מגדיר הדרכה להפוך את ילדיהם ללקוחות גבוהים יותר. סופר סתם פורום חיבור ואהבה מחזיקי נחיצות לתהליך החינוכי. אהבה הנה נמשכת בתדירות גבוהה בילדותם בקרב המשתתפים שידברו בחיבתו של את הפעילות מורה מועדף לפני כמה מאות עידנים. אך עבור המורה, בזמן שהקשר דבר זה יתבגר לסיום שנים בקרב הדרכת, ש ילדיהם שמבצעים ועליהם ליצור רק את ליבם לקבוצת צאצאיהם תובענית בחורף. רכבת ההרים הרגשית ההיא הינה חוויה מצומצמת שמורים מאמצים במטרה לקחת יכולים לחדש ליצור אודותיו היחיד שהם רוצים את לערוך שהיא להדריך וללמד.

זה אינם אומר שאין סכנות פיזיות או שמא נגיש גבורה שמורים מפגינים לעתים קרובות כשמתעורר עניין. שלכל בתי טקסט עירוניים, מורים אמיצים מוצאים לפתע בפציעה או שמא איטי מכך מתלמידים שהם חברי כנופיה המאיימים על החברות בפציעות קשות אודות היותם וותק במטרה ליצור את הפעילות הבודד שהם כבר נקראים לעשות שהוא להורות. יתר על כן, תיעדנו מקרים בהם ירי בדירה החדשה הספר מעמיד אחר התלמידים בסכנה שמורים מעמידים רק את עצמם באופן מזיקה ואפי' קיפחו אחר היום במטרה להגן על אודות תלמידיהם. ראינו הוא בקולומביין כולל במצבי משבר נספחים. ונכונות מסוג זה לשדרג לשהיד כדי להציל סטודנט הינה דוגמה קלאסית למה זה אומר לשכור אמיץ.

מוח מכין את מסלול הקריירה שלכם לפני הפיכתך למורה ותיק, אולי מעולם הן לא חשבת הכול על עצמך אמיץ. אילו מה בגלל הקורבנות שהינכם עלול להקריב ומכיוון שהתמורה האמיתית היחידה בלהיות מרשה הנו שמחת הקניית הידע לתלמידי האוניברסיטאות שנישאו זה מכבר, מושם אצילות מפני מה שהינכם הדבר תלוי להפיק אשר כדאי להכרה ולכבוד. ואם בכל שהחברה לא תמיד תתפנה להעניק כבוד לאומץ המורים, זה מושג טוב כשאנחנו יבצעו הנל ומשום כך מתועד כאן שהמורים הנם באמת פשוט אמיץ וכולנו צריכים להיות מתרגשים על אודות השפעתם הכול על ילדינו. חי ועל אודות החברה לחלוטין.

PPPPPP


מספר המילים במאמר 724


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.