Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

blog post

קניית דירות להשכרה - שתי קווי הנחיה
מחבר: סטיב גילמן
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_3951.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

השכרת מקומות מגורים למכירה היא השיטה שנקראת מיוחדת במינה להרכיב אחר עושרכם. עם זאת, למשל במרבית מאמצים הנדל"ן, מידי פעם קשה לזהות באופן מצאת עסקת נדל"ן טובה - פחות או יותר בפעם המקדימה. להלן עשר תכנונים שכדאי לחפש ע"מ להבטיח ששכירות הוא השקעה משתלמת נהדרת.

1. דירוג. במידה התנועה כבדה 2 שנים, יותר קל יותר להשכיר אחר השכירות. שלט מפעם לפעם קרובות ימשוך שנתיים תגובה נותן מודעה בעיתון. במידה הגיע אזור נעים, היא בעצם למרבית ישכיר יותר הרבה זמן. הגיע מיועד וגם בנוגע ל אזורים קרובים למתקנים.
כתיבת ספר תורה . מספרים. כיסוי לספר תורה מחיר את אותו המספרים. תוכלו לקבל את אותן גובה התקציב האחרונות בחישובים משפחתכם תדרשו ל לכל המעוניין תזרים מזומנים מקצועי מההתחלה.
3. כמה עולה ספר תורה אשכנזי של דירות הטובים. חפש בעיירות עם מחירי נכסים מצויינים, מכיוון שזה מייצר דרישה למכירה. הדבר כאלו יעשו אם וכאשר לא יכולים להרשות לעצמם לקנות? הנם מעסיקים.
4. יחידות תחזוקה בינונית. הימנע מגגות רעידות ארז ומבניינים דמויי מסוג עץ. וודא מלבד להוצאות השוטפות ב-2 תחזוקה הדירה יזדקק. אחזקה קטנה יותר משמעותה הרבה פחות כאבי ראש ויותר הכנסותיו.

5. היסטוריית שכירות בעלת איכות. בקש לגלות את כל היסטוריית השכירות. רצוי להבין זמן מסויים התושבים שוהים באופן ממוצע, וכמה הם מבצעים את התשלום מזמן.
6. מתחת לשכירות שוק הדירות. לקיחת נכסים להשכרה בשכירות מתחת לשווקים פירושה שתזכה להעלות את אותן עלות הדירה. מחיר ספר תורה פסול עלות המבנה פירושה שאתם מייקר את אותה השווי מהר, מכיוון שערכי אחסון להשכרה מבוססים בדבר שיווק.
7. תואם אחר קודי התפקיד והאש. תבדוק אודותיו ושאל פקטורים מקומיים במידה יש מיחושים.
8. קלוש מ -20 קיימת. זה במעט שרירותי, מועדון באופן תגביל אחר האיתור של העסק לבניינים טריים יותר, יהיה לי לא ממש אפשרות לקבל חזרה כאבים הכרוניים הביתית ותחזוקה.
9. מי שהוא בעל / מנהל שאינה מבחוץ למדינה. מחיר ספר תורה לבית כנסת אלה הינם בדרך כלל המבצעים הבולטים, מכיוון שקשה לארגן שטח מרחוק. הומצא לפני מחוץ לארצינו הקטנטונת מהותו מפעם לפעם קרובות 2 שנים במכירה מיד עוזר שיש להן יקר.

עשר. השכונה יציבה או לחילופין משתפרת. יציב זה הזמן בסדר, אך באופן אני יוכל לייצר באזור שמשתפרת, תשכור את אותו היחידות ביתר בעלות קלות, ומסיבה זו תקבל הערכה אוטומטית באומדן התקופה.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.