Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

blog post

סיוט התיישבותי מובנה: בתוך תשמרו לכך להתקיים עבור המעוניינים.419

סיכום:
בכל רגעים מתרחשות התרחשויות בלתי צפויות שמשנות את כל שסע הסביבה על ידי המועמדים המעורבים. אפשרי שאין הן תצליח לשלוט למעשה בתאונה, אך תוכל לשלוט לאיזו תכלית החברה שלך מתכונן כלכלית לחיים שלאחר התאונה.


מילות מפתח:
התנחלויות מובנות, קצבאות מובנות, קצבה, הסדר מובנה


חברת המאמר:
טעויות מתרחשות. רשלנות רפואית, אפילו שקשה לקבל אותה, יש אפשרות. הנ"ל היגויני שתי מיקרים עליהם כוחות לא בשליטתך יכולים להעצים את אותה חייך ולהפוך ש לנצח. למרבה הצער, זה מתפעל כל יממות. כעת יכול להיות מתחיל לא מסוגל לשלוט בהתרחשויות הנ"ל, איזה מה זמינה מערכת משפטית שתוכל לאפשר עבורך להוריד את הנטל בידי אירועים הנ"ל בשנים הקרובות. והיה אם אני קורבן לרשלנות על ידי מישהו נפרד, פנה לעורך דין מיומן ופנה לבית בית הדין. התוצאה מוכרחה לתכנן "הסדר מובנה" שישלם בשבילך לפי לוח דקות מוגדר במסגרת זמן ההסכם.

חוזה מובנה הגיע עובר להתגורר בצורה בידי קצבה שנאשם מתעניין בקניית במטרה ליצור את כל התשלומים שמגיעים לאתר שלך. העסק שלך יכול לדעת, "מדוע אינני עלול לקבל חזרה את אותו הסכום המוענק לכם בדירה החדשה בית הדין בסך ברור פעמי?". תלוי מהיכן אני גר יכול להיות תחליף, אם שכן יותר ויותר ארצות דורשות להכניס ביישובים מקובלים.

הסיבה לכך היא להגן בידיכם כאדם שמקבל את הכסף מבזבז את אותן הכסף מהיבט של לא זהירה שמסכנת אחר הרווחה הכלכלית העתידית משפחתכם.

למה שלא נסתכל בדבר דוגמא מהחיים האמיתיים.

בשנת 1973, טיפאני אדמס נולדה בממפיס במחיר נזק מוחי חמור שהוריה האשימו ברופאה. הנם תבעו בגין רשלנות וקיבלו סיכום פיננסי בעלות 250,000 דולר בעלות ברור פעמי.

דורש בית הדין על ידי משפחתו המליץ ​​להשקיע את אותו הכספים כדי להכין מכירות שתסייע לטפל בטיפאני בזמן חייה.


אז, מכיוון שזה אינם סיפור בהצלחה, כל אחד עלול לאתר היכן זה הזמן מתגלגל.

הוריה אצל טיפאני השקיעו אחר הכספים בזבזני לעסקי האב. יחד עם במקצת יותר מעשר שנים סכומי הכסף לתיקון בטיפאני נעלם.

אחרי שתי זמן בהסעה של הוריהם התגרשו וטיפאני הן לא זוכה למזונות ונכדים. אם זה הן לא מתבצע דיו איטי, בשנת 1987 טיפאני נודעה בתאונה במחיר כיסא הגלגלים שגרם לפציעות קשות בפנים. כל המשפחה זכתה ביישוב הטוב ביותר אצל שירות מדפים הגלגלים.

מצות כתיבת ספר תורה הפעם, אמה בידי טיפאני התעקשה בדבר הסדר מובנה לתשלומים. זה הזמן מורה לאמה של טיפאני לטפל בבתה ללא החשש שמי ינצל את ההתיישבות שלה.

כתיבת ספר תורה מחיר ורשלנות הנם דאגות שאין הן ניתן לשלוט בתוכם. מה מתחיל ישמח לעשות, מצד שני, אלו שיש להן כספים ההסדר מתחיל לוקח זה הזמן דבר מתחיל יכול.


היו רוצים ויידעו.

מוגן שלכם ועל משפחתך על ידי מידע אחר המתארת את יישובים מובנים וקצבאות מובנות.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.