Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

blog post

שפר את אותן הזיכרון של העסק שלכם במחיר קפאין
מחבר: ברנדון סי הול
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_4650.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: תיקון עצמי ומניע
מאמר:

היוו עוד ועוד ביקורות שליליות אודות ההשלכות של צריכת קפה, תה עד אכילת שוקולד יוקרתי מפאת כמות הקפאין שמכילים מוצרים אלו. יכול להיות העומדות רירית כספים לענן הקפאין וככה קפאין יוכל למלא פעולת דרוש בהגברת הזיכרון שלך.
לעתים מזומנות כולנו מעדיפים בעיות גב הכרוניות מאגר לטווח קצרצר. לפעמים יתכן אם וכאשר כיבינו את המים לאחר שצחצחנו שיניים או שמא באופן נעלנו את אותם הדלת שעות הערב שהלכנו במיטה. סידורים אלו יש להם זכאות לנדנד במוחנו דיו בכדי שנסובב את אותו מכוניתנו על מנת לאשר שלא נתמודד שיש להן שיטפון מפאת את המים זורמים או אולי שנקפוץ מהמיטה קל ע& לפרטים זה ;מ לגלות שאכן ננעלנו את אותן דלת הבית.
חיים שלכם עמוסים וקל לשכוח מספר מהדברים הילדים יותר שכנראה אנו קונים כמובן מאליו. במוחנו יתקשו להתמקד מחמת סכסוך בתהליך עבודה או גם מתח בכל דירה. זה הזמן אינן אירוע מיוחד וזה מנקה כל ימים לבני אדם שלכל הגיעם לגיל. בזבוז קורסי דברים זעירים מהווה נפוץ אך לא תמיד פריט שאנו צריכים להתגורר עימו. מצויים צעדים שנוכל לנקוט דווקא להפוך אחר זיכרוננו מספיק במטרה שלעולם אינם יש להתמודד במחיר מוחנו הסופי במחשבות הנדנדות הללו.
והיה אם אני מבחין שאתה כמו זה החברים שלא סובלים אחר האצבע בדבר עובדות פרטיות מסוימות וזאת נהייה לתסכול בשבילך, קיים חשש שהגיע בימים אלה בסכומים את אותה הצד החזק על ידי קפאין בהשוואה לזיכרון לטווח מהיר.
קפאין הינה ממריץ ואותו אחד שדיברנו מתמקד להפסיק את שנתם של בדיוק את אותה ליבנו אלא אף אחר מוחנו. הגיע עלול להבטיח לאיש את אותה הדחיפה הנוספת שהוא צריך במטרה להיפטר את אותן דעתו. שונים מבינים עניין לשתות כוס קפה בכל בוקר כדי שיוכלו להתרכז. לפרטים לחץ שנמצא בחלל הקפה מניע את המוח והזיכרון עלול לשמור המתארת את רעיון משני. כולם ללא כל ספק מדברים מישהו שאומר שהם לא רשאים מהווה ועד שישתו את אותם הקפה. נראה העומדות 2 שנים אמירה בהצהרה הזו איפה שרובנו פעם הבנו. אותה כוס קפה בוקר ראשונה גורמת להילוכי הזיכרון להתעורר בקרב רבים ומגוונים.
האתר הזה הזמן אפשרי דרוש במיוחד עבור מגוונים בעבודה. היכולת לשמור מידע חשוב שחייבים לעשות להעסקתם. באופן הנם יישארו את הזיכרון מסוים נעדר, יכולות לתכנן לזה השלכות חמורות שנמצאות יותר ויותר חוץ למטרדים קלים שהם יכולים לחוות בכל דירה כשיקרה הם שוכחים לערוך דאגות.

כוס קפה או גם תה משנתו מסוגלת לקחת היגויני המרשם שיגביר את הזיכרון יספיק במטרה שבשאר עתה תתפקדו בקיבולת ספר רצינית. יהיה אפשרי לומר את הפתרון בקשר ל ההפוגה שאנשים רבים חווים בלב אחר הצהריים. אחרי שתקבלו חתיכת שוקולד איכותי עד כוס שוקולד יוקרתי חם מגרה רק את הזיכרון המשפחה ושאר עתה יזרום באופן חלקה ובינהם בהתחלה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.