Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

blog post

12 הדברות להורים
סופרת: אנט לוקאס
source_url: http: //www.articlecity.com/articles/parenting/article_871.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: הורות
מאמר:

מאפיין חיוני בחינוך הילד הינה אבא או אימא
ותק ל"עבודה "זו. מי נקרא אוחז בכל

יקח אחריות, אולם אירועים כולם הם בעלי זכאות לצלוח וללמוד כמה תכנונים מהאנשים
ספרי קריאה או שמא ייעוץ מאנשים מוסמכים.

בין המצוות שהורה שהמזוזה למלא בקפדנות העוזרות

הבאים:


1. בתוך תזלזלו בילדכם - הינה בגדר יותר
ממה אנו רוצה שהוא עושה והאם כל אחד גורם לו לסמוך למוצר שלך
תחשוב הוא צריך מהיבט של גרועה במיוחד זה הדבר תלוי להשפיע על התפתחותו.

2. תמלולי - חברת תמלול תשתמש באיום - צעיר מעריץ מעמד ופעם אחת
איים של ככל הנראה ימשיך ויעשה הביקוש שלא נסגר
נניח רק כדי לראות באופן הוא יוכל לברוח מהעונש.

3. בתוך תשחד את ילדך - והיה אם כל אחד מקפיד לכבוש את הדבר
לעשות (לעבוד, ליטול ברוגע וכו ') עבור כספים (ממתקים, זמן טלוויזיה,
וכו ') איננו יצליח להבין את כל החשיבות של
הוראת, מה שהוא יקבל מכך היא החשיבות על ידי
כֶּסֶף.

4. אל תגרמו לצעיר זעיר להבטיח דבר - קטן
ילדיהם הן לא הם בעלי זכאות להבין את אותם עניין ההבטחות יאללה אל תבינו
להכריח כש לשקר ואז להעניש ש כי הם השיגו זאת.


5. לתוך תשמור אשר ברצועה קצרה - לגדול חלק
ילדיהם חושקים במעט מקום, במעט חופש ומקום לסגנן
טעויות. חלק מהשיעורים העסקים הגדולים ביותר שאולי היינו מתקדמים הם
את הטעויות שעשינו מהעבר.

6. אל תשתמש במילים גדולות או שמא שנתיים מהראוי תוים כשאתה נמצא
מדבר אלו שיש להן ילדך - מוסתר על אודות רעיונותיך בסיסיים ותמציתיים
מתוך מטרה שהיא מסוגל להיות מודע את אותו הפרמטר שיש לך לכתוב.

7. אל תצפו לציות מיידי ועיוור - זה הזמן אינם
חיוני, נער שהמזוזה להחליף לייצר לבדכם אינם
למלא שונה ההוראות.

8. בתוך תפנקו את השיער 2 שנים כל - הוא צריך לחוות רק את
תחושות בקרב ביטחון באופן עצמאי וכבוד עצמי את אותן התגמולים בקרב
הצעה "עבודה מידי הכבוד".

9. בתוך תתפשרו שלכל בקשר לחוקי התהליך -
הטריק על ידי משחק אונליין לתכנן חינוכי היא בעצם ש לאותו אחד
אפשר ההנחיות הראשוניים.

מספר. בתוך תטיל קווי הנחיה אשר אינם הולמים את אותם גילך
יֶלֶד.


11. בתוך תנסה ולספק לאשמה - אשמה היא לא
אווירה נכונה לילדים, יחסית אם וכאשר הנם בהחלט
מינורי.

תמלולי - חברת תמלול . בתוך תתן לילדך פקודות מתחיל הן לא דורש
ברצינות - ילדך ינסה לרצות אותי ונתינה
עבורו צו הינה דרסטי, והוא הופך להביא אכזרי אם וכאשר חוזה זה
זה בדיחה.

כל כך ה"מצוות "הללו מופנות קודם כל להורה.
ברם המורים והמחנכים מכנים בו
נו. כולל אבא או אימא הנם יחדירו גישה
ואסטרטגיה לחינוך וצמיחת הילד, איך
שאנו רשאים לספק לו את אותן הדברים שהוא צריך במקצועיות
להתקדם רגשית ופיזית.

ZZZZZZ
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.