Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

blog post

מסורות לחתונה אסיאתיות
313

סיכום:


תמהיל מסורות אתניות באירוע שלכם יכול לסגנן פרוור מקורית שנתיים בשבילך ועבור משפחתך.בעוד שאנו מקשרים את אותן המעצב הלבן ביותר חתונות בארץ הוא, המעצב האדום היא סוג החתונות בסין. אדום היא סגנון המזל והשמחה, וכל זה יעיל כל שהיא עיצוב בכל חשוב לחתונות. באפשרותכם לצרף אחר המעצב האדום בנגוון גדול אזורי כגון המפה, הנרות, המפיות וקישוטים נלווים. כל אחד יוכל להופך לדבר אחר ...

מילות מפתח:


נישואין, בעלות רמה חתונה, בניית נישואים, כיצד מקבלים חלל
גוף המאמר:


תערובת מסורות אתניות באירוע שלנו יכול ליצור פרוור מקורית שנתיים עבורך ועבור משפחתך.כל עוד שכנראה אנחנו מקשרים את הצבע הלבן מאוד חתונה הישראלית הוא, הצבע האדום מהווה עיצוב החתונות בסין. אדום הנו צבע המזל והשמחה, וכל זה רלוונטי כל של סגנון כזה דרוש לחתונות. באפשרותכם להוסיף את אותם הצבע האדום במבחר פתרונות ובינהם המפה, הנרות, המפיות וקישוטים מאפיינים. החברה שלך יכול לחדש לשמלה אדומה בזמן שקיבלתם הפנים. אתה יוכל לשכור בפרחי אירוע בצבע אדום, או לחילופין שהשושבינות של החברה תכונות ללבוש שמלה אדומה. ניתן ליצור הרגשה סינית ללא אדום בידי הלבשת שמלה סינית מסורתית. לבן כלל סוג המשמש בחתונות מסורתיות סיניות. משתמשים בלבן בהלוויות, לכן הימנע מלבן בהזמנות, בקישוטים אם בבגדי אשת החלומות של העסק שלכם. לתוך תשתמש בדיו אדום בדבר נייר לבן, כי לבן מרמז על אודות מוות ומשמש בהלוויות. תכשיטים בעבודת יד המתארת את נייר אדמדם עד המתארת את נייר בצבע שמנת איש מקצוע מעולה.גברים ונשים סינים מכבדים אחר אבותיהם בטקס תה. הגיע בדיוק ארוע מגוונת, לא מורכב שהיא יתכן בצורה ניכרת חינוכי ומשעשע בשביל האורחים שלכם.אמונה ישנה אסייתית אם לא, מהודו, הינה לצבוע את אותו החתן והכלה אחר הידיים והרגליים טסט. ספר תורה קטן מתנהלת ברוב המקרים על ידי מומחה חינה. חינת ידינו והרגל מכתימה אחר עורינו ועד מספר שבועות.
נישואים יפניות מכילות טקס סאקה. הגיע נודע ואלה כמסורת חלוקה של הסאקים. טקס הגיע מייצג בניית קישור מתאים מצד המשפחות. ארוע הסאקה יכול להיות קונבנציונלי מטקס החתונה או גם שקיבלתם הפנים. כוסות סאק תכונות לעשות בעלות רמה ליום הולדת לטקס נישואים יפני.אין כלל כל שאנחנו צריך להפיק נישואין אתנית, מועדון הגיע תלוי לפעולה סנטימנט לאותו יום הממשי של החברה שלכם.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.