Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Avoiding_Credit_Card_Secret_Traps

הימנעות ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי
מחבר: גארי גרישם
google.com/articles/business_and_finance/article_3868.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי הן הצד הנסתר על ידי הפלסטיק שיש בידו את העסק בחובות שקשה לשאת בעול תשלום. השאיפה המרכזית בידי מפעלים כרטיסי האשראי היא בעצם שתעביר אחר היתרה המיוחדת שתוכל להחזיר.
מומחיות למנוע הצטברות ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי הנו מיוצר מכיוון שחברות כרטיסי האשראי ממחיר תמיד את אותו מסגרת האשראי של העסק שלכם ומציעות לרעיון שלך הטבות כדי שתגבה יותר מכך.
חברות כרטיסי אשראי יכולות לשאת יצירתיות בצורה משמעותית אלו שיש להן עמלות ושיעורי ריבית וכאן כל אחד עלול לגלוש לצרות כלכליות. שמונע זאת, הנה מספר מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי שמומלץ לתכנן אליהן כשיקרה משווים תנאים של שירות כרטיסי האשראי.


חיוב דו מחזורי
דרך היתרה בשני המחזורים היא בעצם הרצפה ש מחושבים הריבית על אודות היתרה היומית הממוצעת שלכם בידי הרכישות של העבודה מאותו מחזור חיוב ומחויבות מהחודש שלפני.
גם במידה שילמת את אותה היתרה שלנו מהחודש הקודם, הנתון זה בטח הנו מותקן מכיל רכישות החודש הנוכחיות שלך ע"מ לחשב את אותה היתרה היומית הממוצעת של העסק שלכם. מלכודת סודי בכרטיס אשראי זכאית לזהות אותי בחובות עמוקים במשך כמה מאות דורות.
חיי חסד בכרטיס אשראי
משך החיים חסד בכרטיס אשראי היא בעצם עשר הימים לפני שחברת כרטיסי האשראי מתחילה לגבות ממך ריבית על אודות רכישות עדכניות. למרבית הכרטיסים קיים תקופת חסד, איזה היזהרו מכרטיסים שאינן.
באופן יש לך כרטיס חפים פעילות חסד, כל אחד מאז ומעולם משלם ריבית המתארת את רכישות נוספות מעת ביצוע הרכישה, וגם באופן העסק שלך משלם את כל חשבונך במלואו.
מקדמות במזומן
בערך אף בעבר אינך לוקח תחולת החיים של חסד למקדמות במזומן, מה שאומר אנחנו הינו לשאת בעול תשלום ריבית הכול על המקדמה היום מיד. וכן, לימודי הריבית המתארת את מקדמות מזומנים למרבית מצויינים מהשיעור הבסיסי ברכישת כרטיסים. מקדמה במזומן מהווה טכנולוגית ואחת המלכודות הסודיות המקובלות עד מאוד בכרטיסי אשראי.
עמלות מאוחרות בכרטיס אשראי
בתי חרושת כרטיסי אשראי מאפיינים להטיל קנסות כבדים המיועדים יתרה שתשלמו באיחור או תמלול הקלטות . אך העונשים בקרב עמלות איחור בכרטיסי אשראי אינן נגמרות שם טוב.
והיה אם אני מפר באופן כללי אחד מתנאי כרטיסי האשראי של העסק, בתי עסק כרטיסי אשראי רבות מסוגלות והן להעניש את העסק בשיעורי קנס ואלו במידה מתחום לא החמצת מחירים על גביהם.
עיבודים בריבית
חברות כרטיסי האשראי מורשות להיות שונה את אותן הריבית שלך שלכל זמן, בתשלומי שתיתן לאתר שלך התראה אצל 15 רגעים. תמלול הקלטות לבית משפט מכן קראו מה בית עסק כרטיסי האשראי בני המשפחה שולחת לביתכם בדואר אלקטרוני מכיוון שחלק מהחברות יגניבו הנה בתקווה שאין הן תתפסו זו.
בשורה התחתונה קוראים את אותה אשר כתוב הקטנות אך בתנאי כרטיס האשראי שמספק נותן הכרטיס לגבי כללי חברת כרטיסי האשראי הנוגעים לשיטת החיוב, את החיים של החסד ובנוסף התואר ב הריבית והעמלות.
וגם, שדרוש על שום מה תשתמש בכרטיס, באופן יחסי אם וכאשר כל אחד מחכה לבחור איזון. מעתה והלאה, השווה את אותן התנאים אצל בית עסק כרטיסי האשראי ונסה לבחור את אותה הכרטיס המונע ממך ליפול למלכודות סודיות האלו של כרטיסי האשראי.

קרדיט © 2005 Credit-Repair-Facts.com. כל כך הזכויות שמורות.

ZZZZZZGo Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.