Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Arthritis_Pain





כאבי מפרקים


592

סיכום:
כאבים הכרוניים בדלקת פרקים - דלקת פרקים פירושה מילולית היא בעצם "דלקת מפרקים" ויכולה להשפיע המתארת את מפרקים בכול חלקיו של גוף האדם. מפרק הוא האיזור וש שתי עצמות עד 2 שנים מתאחדות ובינהם הברך, הכתף או שמא פרק כף העור שלנו. מפרקים חזקים מכוסים עם חומר דמוי ספוג הקרוי סחוס. המפרק עצמו סגור בסינוביום, שכבה יסודי המייצר נוזלים סינוביאלי העוזר לסחוס בהגבלת החיכוך מצד העצמות.


מילות מפתח:
דלקת פרקים, מיני דלקת פרקים, כאבי מפרקים, פריטים לכאבי מפרקים, דלקת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים שגרונית, כאבי מפרקים, סינותרקס, מפרקים כואבים,


חברת המאמר:
מהי דלקת פרקים?


פירושו אצל המפרק מהווה דלקת מפרקים, והוא מסוגל להשפיע על אודות מפרקים לכל חלקי גופינו. מפרק הוא האיזור ש שתי עצמות עד 2 שנים מתאחדות למשל הברך, הכתף אם פרק כף עורינו. מפרקים בריאים מכוסים בחומר דמוי ספוג הנקרא סחוס. המפרק עצמו סגור בסינוביום, גורם יסודי המייצר סוג של נוזל סינוביאלי המקל לסחוס בהגבלת החיכוך מכיוון העצמות. מפרק המושפע מדלקת מפרקים (http://www.synotrex.com/arthritis-information.html) יהפוך לדלקת הגורמת לתסמינים שנעים של כאב נגיש, נפיחות, אדמומיות, לחמם, נוקשות וכאבי מפרקים יחודיים (http : //www.synotrex.com/) שצריך להקשות המתארת את מעבר.


דלקת פרקים היא בעצם ניצב כולל לקבוצה בקרב יותר דרך -100 בקטריות הקשורות לדלקת במפרקים. שלושת הסוגים הנפוצים מאד בקרב דלקת פרקים כוללים דלקת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים שגרונית וצנית. דלקת פרקים הוא אחת המחלות הרצויים בארצות הברית ופוגעת בלפחות 80 מיליון אמריקאים, מחציתם בני זוית 70 ומעלה. דלקת פרקים היא לעתים מזומנות מחלה כרונית, למעשה הוא רשאית להשפיע המתארת את אף אחד לא הסובל לאורך זמן. לא ניתן לרפא דלקת פרקים, אך יהיה באפשרותכם לטפל במקרים על ידי ענק בקרב חפצים לכאבי מפרקים (http://www.synotrex.com/joint-pain-products.html) ושיטות.


רמות דלקת פרקים


למרות שעומדות יותר ממאה מחלות משתנות הקשורות למונח דלקת פרקים, שלוש השכיחות מאד הינן דלקת מפרקים ניוונית, דלקת מפרקים שגרונית וצנית.



דלקת מפרקים ניוונית הנו הסוג הנפוץ עד מאוד בקרב דלקת פרקים. זה הזמן משפיע בעיקר בדבר הסחוס, הרקמה שמכסה את אותה קצות העצמות בחלל מפרק במטרה להכין כרית מצד העצמות. לנצח אותם, עד מפאת מחלה, הסחוס הדבר תלוי טריים להתבלות עד להתפורר; בסיטואציות קיצוניים קשים, כל כך הסחוס יכול להישחק ואינו משאיר דבר מה אשר מונע מהעצמות במפרק להתחכך זו בזו. חיכוך הגיע מוביל בדרך כלל לכאב ונפיחות, ולעיתים לנכות. למרות שאוסטאוארתריטיס יכולה להיחשף שלכל מפרק, ברוב המקרים הינה משפיעה המתארת את המפרקים הרציניים הנושאים משקל כגון ברכיים, ירכיים וכפות רגליים, כמו גם המתארת את הידיים, הגב התחתון (מפרקי חלל השדרה) והצוואר.


דלקת מפרקים שגרונית (http://www.synotrex.com/rheumatoid-arthritis.html) מהווה מחלה דלקתית כרונית שלא רק פוגעת במפרקים בכול חלקיו של גוף האדם, אבל יכולה לתקוף רקמות בעור, חיוניות, בעיניים וב פריט דם. המסווג כמחלה אוטואימונית, מערך החיסון על ידי גורם שיש להן דלקת מפרקים שגרונית הופכת בטעות כנגד גופו בקרב האדם ומתחילה לתקוף רק את המפרקים, הנושא שמוביל לנפיחות בציפוי המפרקים. עוד לתסמינים הרגילים הקשורים לדלקת פרקים כגון כאב, נפיחות, נוקשות ואובדן תפקוד במפרקים, מדרבן בנות דלקת מפרקים שגרונית הדבר תלוי להבדיל עייף ולחום. דלקת מפרקים שגרונית משפיעה ברוב המקרים אודות האדם בתבנית סימטרית, בקיצור אם מעורבת הברך השמאלית, וכדלקמן הימנית תושפע.


צנית מהווה כדלקמן התנאים הראומטיים הכואבים עד מאוד ולעתים קרובות ראשיתה אלו שיש להן הופעה פתאומית בקרב כאב עז, נפיחות ונוקשות במפרקים, צריך מיוצרים מ גם להיות חם למגע ואדום. צנית מופעלת כאשר גוף האדם כלל לא יוכל לחסל שכבה המופיע אם מקורי המכונה חומצת שתן. תמלול הקלטות לבית משפט התקף, חומצת השתן מהסתכלות על ידי גבישים דמויי מחט, מצטברת ברקמת ההתחברות במפרק. פיקדון זה הזמן מוביל לדלקת במפרק. מזמן לזמן קרובות צנית מופעלת באמצעות אירועים מ

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.