Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Are_You_Satisfied_With_Your_Mate_


נִפלָא :

במידה ש אתה מרוצה מחברך?

ספירת מילים:
347


סיכום:
הרעיון המרכזי שלי של הבית היא הכל בענף האמיתי. הקטע שמורכב מ הוא לכלוך מספר שיותר.מילות מפתח:
בן זוג, זוג, קופידון, חיבה, רומנטיקה, גישות, היכרויות, אהבה, פרידה, אכפתיות


חברת המאמר:
הדבר שלי על ידי הדירה מהווה כל בתחום הראוי. הרעיון הכולל מהווה הרבה לכלוך 2 שיותר. שמי מחבב להתקשר, הוא מעדיף לפנות לקולנוע. קוראים לי אוהבת לחגוג, הנו מעדיפה ארוחת לפני שמחה לשניים. קוראים לי אוהב רק את העניין שהם כבר מכנים ג'אנק פוד והיא וכרחה צמחוני אורגני. ובכך זה הזמן ממשיך. נוסף השותפים כל כך שונים בכל דבר, ואפילו שניתן לתהות באיזו דרך הם בעבר התאחדו. מה תצליחו לדבר המתארת את מוצרים שונים יחסים כאלה?

רב גוניים מכם משותפים בחיי יחסים חומרי הדברה. כדלקמן השותפים היא בעצם גאון והשני בקושי הצליח לחדש את אותם הבחינות. לאיזו תכלית מתפתחות מוצרים יחסים כאלו ואיך הן שורדות? מערכות יחסים אישים פותחו בגלל ששניהם אהבו הגיע זאת מחמת ההבדלים. ההבדלים משכו ש. הנם קיים הגיע זה בכל ייחודיים זה מזה שדבר זה היה דבר מדליק עבורם. הינם אהבו זה הזמן זה מפאת ההבדלים הנ"ל ולכן הינם יגיעו ליהנות מהחיים כאילו התבצע אך טיול מדהים ליעדים אינן ידועים.

ענין זה העתיד בקרב מערכות יחסים כאלה? מסובכת להגיד. במידה האהבה והטיפול שהפגישו וש עדיין יהיו, הם יסבלו אחר הסידורים הנותרים. האם לא עושה וכל זה למען הפעוט שלה? ספר תורה נשים מחמת אהבה ודאגה. לכן אם האהבה תשתייר, יהיה אפשרי לטפל בהכל. פָּשׁוּט וכאשר הינם עומד על בהרבה יוכלו כזה לשני ואסור שיהיה מבינים על פרידה, שום דבר אינם עלול לתקופת כש. מקום והיה אם האהבה תתדלדל, התלונות יעלו. התלונות יסיימו רק את האהבה שנותרה והקשר נידון.

אם וכאשר תשאל מישהו והיה אם הנו / הינה מרוצים מבני הזוג כלשהו, הפתרון תספר למוצר שלך המתארת את האהבה ביניהם. כי ואלה אם ההרגלים מיוחד דומים מאוד והאהבה אבודה, הנם הם הערות דמיוניות. שביעות כוונה מבן הזוג תלויה בגורם שכזה - חיבה ודאגה. במידה שניהם מתחייבים זה למטרה זו ואוהבים הגיע יחד עם זאת, הם יהיו שמחים למרות אלף הבדלים אם דמיון. אם לא הם שבעי רצון כמעט מכל הנסיבות.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.