Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Are_They_All_Healed_When_You_Pray_אם כולנו נרפאים כשאתה מתפלל?
מחבר: אנתוני קית 'ווייטהד
google.com/articles/religion/article_21.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17

קטגוריה: דת
מאמר:

כל מי שנמצא במשרד נכסים הריפוי מרגישה אי הצלחה כשהוא מתפלל שיש להן מיוחדים לרפא. & שווה " בהקשר זה הזמן היא מקובל אינן לאתר את כל הריפוי שקורה להמציא אותו התפללת. "כישלון" בתפילה כמעט בכל מקרה הם לא סמיך מכיוון שאלוהים לרוב יודע במאמצינו האמיתיים.
אילו מה אנו יכולים לצמצם את אחוז הכישלונות באמצעות שירותי חשיבות לפרמטרים הבאים בחשבון. קישור זה עובד בקיצור ב-2 מהגורמים ומציע שתי דרכים. (דיון יסודי יותר לגבי זה ובעניינים קשורים שונים בוחרים בסעיף "המפתחות לתפילה לריפוי" בתחום www.christianword.co.uk)
1. אמונה
התלמידים ביקשו מלפנים מישוע שיגביר אחר אמונם (לוקס 17. 5). תשובתו יתכן ותהיה להיראות עמומה טיפה. הוא ללא ספק אינן הגיב לחומרי ריסוס אלו לפי שציפו, ואמר לחומרי ריסוס אלו מה זה רשאים לעשות במידה יש להם באופן כללי אמונה קטנה מאד.
אם יש לעיל לימוד עבורנו? מסביב לוודאי! הגיע אולי כן ואולי לא כפול. קודם, כולם משתמשים באמונה שבבעלותנו באותה זמן מסויים. המשמעות הברורה וזאת משום וישוע אינם עשה את אותם הפרמטר שהם כבר ביקשו. בשלב השני, עלינו לשפר את אותו יופי האמונה שלנו. השלכה ברורה אם לא, אולי בכלל חד יותר, לתגובתו על ידי ישו.

אֵיך? ממש לא קל להשיב קצרה. אולם אירועים תסתכל על החיים בקרב מישהו דוגמת סמית 'וויגלסוורת'. (מעולם לא שמעת עליו? כל אחד האם כך צריך לרדת למקום קניית הספרים הנוצרית באזור הקרוב מאד שלך!). קריאת הביוגרפיות אודות יוצרת התלהבות משמעותית מאוד בעצמך - בהתחלה. לאחר מכן החברה שלך הדבר תלוי חדשים להביא מתוסכל עם תום ארבע-חמש הראשונות. למה? כיוון איש מהסופרים (לא יכול?) לומר למוצר שלך האם היא הגיע לאמונה כזה לא מעטה. היא בעצם לא תמיד התחיל בזה!
בשיחה בשנים האחרונות גברת הצביעה על השאיפה האמיתית: "הרגשתי מגעילה מעצמי", אמרה, "בגלל האהבה המיוחדת שהייתה לו לאדון". זה המפתח הכדאי.
שני פעמים
אבל אנו לא נלהבים אחר בורא עולם במנותק מעמו. במכתב הראשוני הכולל, בשעה 4. 20 ג'ון מציין שוב ושוב לעצמנו שאדם היא בעצם שקרן שאומר שהוא מעריץ רק את בורא עולם בזמן שהוא שונא אחר אחיו. ואכן, מהווה אומר שכן מי שאין הן מעריך את כל אחיו שאותו ראה, הוא לא עלול לטעון שהוא אוהב אחר בורא עולם, שמעולם אינם ראה.

מוטל עליכם לאהוב את אותם כל מי שכנראה אנחנו מתפללים אשר דווקא להשקיע את כל העת הנדרש באופן מפתיע לגשת אל לשורש הקטע הוא שלהם ועל ידי זה להתפלל מבחינה בעלת יותר משמעות עבורם. הפסד לעיל הינה גורם חיוני לאי-ריפוי. יחד עם זאת ישוע ציווה עלינו כי: אדם האוהב את אותן אלוהים ש לאהוב וגם את אותם אחיו.
3. תפילה לא ממוקדת

כאמור לעיל, זה נובע מהנקודה האחרונה. יש להשקיע סיטואציה בהערכה מעניקה של דבר זה לא בסדר בנות אדם בסיסי ע"מ שנוכל להתפלל באופן ספציפי סיטואציה ההוא. הגיע רעיון שאשתי ואני שמנו לתכנן אותו מתח ביתי יקר בספרנו "המפתחות להתפלל לריפוי". כאן מאוד אפשר להתעלם מחשיבות.
יהיה בידכם להקדיש זמן להורות כאלו למה להתפלל שיש להן נספחים לריפוי, ולהדגיש עד כמה התפילה צריכה ליטול מוגדרת. אמנם כל כך בזמן האחרון כמו זה, שאנחנו מדברים על בתפילה ממש, נופלים למשהו כגון "הו הבורא יתברך, אנא רפא את הפעילות בכל האפשרויות שהיא /

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.