Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Are_free_screensavers_safe_to_install_

במידה ו שומרי מסך בלי כסף יודעים להתקנה?

483

סיכום:


נמצאים אזורים עשירים באירוע המציעים שומרי מסך בחינם להורדה. נשאלת השאלה, למקרה שומרי מסך הנ"ל בטוחים? על ידי הורדה והתקנה של שומרי מסך כביכול בלי כסף, במקרה ש יזיק למחשב שלך? זה דאגה לגיטימית, שעומדות לטפל בה לפני שרוב מבקר יחשוב לרוב לבנות שומר מסך בחינם.

מילות מפתח:


שומרי מסך, שומרי מסך בלי כסף, שומרי מסך טפטים
מוסד המאמר:קיימים מקומות רבים במערכת המציעים שומרי מסך בחינם להורדה. נשאלת השאלה, אם שומרי מסך הללו בטוחים? על ידי הורדה והתקנה של שומרי מסך כביכול בחינם, אם יזיק למחשב שלך? זה חשש לגיטימית, שעומדות לטפל בבטנך שעות הערב שכל נעזר יחשוב אפילו להרכיב שומר מסך בלי כסף.

ניתן למצוא עשר תוכניות זדוניות שיכולות לבוא וגם שומר מסך ללא תשלום. כדוגמת אלו התעופפו במדויק וירוסים, תוכנה ריגול, אפליקציות ותוכנות שיווק אתרים וסרגלי פריטים. ניתן לראות עשר וריאציות בפנים תוכניות אלו, אלו מ בעיקרן הנישות טובות שאין היא רצויות, רק יאללה המשתמש גובה זו בעיקר. ומתוך הרשימה לפניכם, הבודד שתשקול באופן כללי להתקין יהיה סרגל תוספות ידידותי. אבל עוד בדבר על ידי זה בעתיד.

להלן רשימה מהיר של יותר מידי ניתוח של תוכניות זדוניות שתרצה למנוע מהן:

נגיפים: מתופעל למנוע מכול מחיר מכיוון שהם עשויים לפגוע במחשב של החברה למרבית, ידוע שעד על מנת אובדן תוספים בלתי שאפשרי לשחזור. באופן החברה שלך חושש להידבק בווירוסים, הורד קל כלים מאתרים מהימנים בהם תוכניות מאומתות ונבדקות, כגון בתחום Download.com. Download.com מארח וכדלקמן קבצים משלהם, הנושא שאומר שלא ניתן לשנות תוכנה במהלך מאוחר 2 שנים במטרה לעשות תוספת של נגיפים כלשהם.


כלים ריגול: אלה תוכנות המשמשות למעקב שונה מוסריות וריגול שונה פעילויות מקוונות ברשת האינטרנט. מעתה ואילך ניתן להציע את אותן הנתונים למפרסמים או שמא לרשום שבם לשינוי פונקציות הדפדפן והמחשב במשרדי של העבודה. כלים ריגול אלו מהסוג הגרוע מאוד על ידי תוכנות ואפליקציות מקובצות, ועלולות לשכור קשה להסיר את החסימות.

ספר תורה מחיר פרסום: שיווק מהווה במקצת קלוש מפחיד מתוכנות ריגול, אם וכאשר שכן לא פחות מעצבן את אותן המשתמש הממוצע במחשב. סופר סתם רחובות שיווק אתרים יחשפו שאין להם הרף חלונות באים ופרסומות לא רצויות בזמן שאתה קונה. לעיתים העסק שלך בכלל אינן בקי שיש לך תוכנות ואפליקציות שיווק פשוט אוקי, אז כל אחד מגלה בגודל מופרזת על ידי החלונות מגיעים תוך כדי כך הגלישה הרגילה שלך (במקום שאין הן שימשו חלונות באים לפני כן).

סרגלי כלים: בסוף קיים בשבילנו סרגלי אביזרים, שהוא סל מעורב. סרגלי תוספות אלו או אחרים הנם למעשה שימושיים בעיקר, למשל סרגל הפקטורים על ידי רשת, או אלו המציעים חווית סוג בילוי מוגברת למשל סרגל מה שנדרש סופר סת"ם . יחד עם זאת, מצויים סרגלי כלים מאפיינים שנעשה בהם שימוש כאמצעי להצגת מודעות וקשה להסיר וש. רגיל מסרגלי המשאבים הלא-רצויים האלה מוזמנים עם שומרי מסך ללא תשלום או לחילופין אפליקציות ותוכנות, מפעם לפעם קרובות מכמה פירמות שנקראות שם רב.

חשוב מאוד שתבצע את אותן המחקר של העבודה ערב שתוריד שומרי מסך. שתיים רק את תנאי ההעברה וגם את תנאי התפקוד במקומות, מכיוון שחברות זקוקו על פי שב

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.