Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Addiction_in_Any_Form_is_Abnormalהתמכרות שלכל החזות שהוא חריגה


462סיכום:

התמכרות הנו כאמור לעיל מושג בנות הידרו עם היבטים שונים. מחקרים ומחקרים רפואיים גילו כיוון לכל אדם והיה אם מסוימת מותקן התמכרות. אנשים שיש ברשותם השתלטות מוזרה או גם אובססיביות לכל דבר, זה מכורים.

מילות מפתח:

התמכרות, התמכרות לסמים, סמים, התמכרות לניקוטין, התמכרות לאלכוהול, התאוששות התמכרות, תחזוקה בהתמכרות, התמכרות להימורים


גוף המאמר:

התלות הפסיכולוגית והפיזיולוגית במשאב או אולי בפרקטיקה היא ההגדרה הרפואית בקרב המונח התמכרות. התמכרות הינה כמיהה איתן שלא נשלטת למשהו - אובססיה קינקית אינן תקינה לדברים. גורם אלו שיש להן התמכרות מוגדר מכור.

התמכרות היא כאמור עניין עם הידרו בעל היבטים שונים. בדיקות ומחקרים רפואיים גילו שהרי לכל אדם באופן מסוימת מותקן התמכרות. עוזרות עם השתלטות מוזרה או אובססיביות לכל דבר, הם מכורים. בדיקות רפואיים גילו וכדלקמן מינים רבות בידי התמכרות חוץ אלכוהול, ניקוטין וסמים.

בהתאם ל הקהילה הרפואית, ברוב המקרים יש הרבה שתי מינים התמכרות. קודם כל נמצאים ההתמכרות הגופנית, או שמא תלות פיזית והתמכרות פסיכולוגית. הסוג השני נקרא פסאודו-התמכרות.

תלות פיזית: התמכרות בבטנך המכור נעשה מותנה פיסית בחומרים או לחילופין בסמים משכרים. עוזרות התלויים בטבק או אולי בעישון מסוגלים לשים מהתמכרות לניקוטין. כאלו דיפסומניים סובלים מהתמכרות לאלכוהול.

התמכרות לסמים תרתי משמע הינה התמכרות לסמים קשים. התמכרות לסמים הינה התרחשות התמכרות קיצוני הנובע משימוש בסמים. שימוש בסמים הינה נוהג נפוץ כש מתעללים בסמים אלו או אחרים כמו קוקאין, תמלול בעברית , מתאמפטמין, אופיאטים (הרואין, מורפין וקודאין) ומשלשלים - תרופות שמקורן בסמים. מושם ויכוח על הרעיון העומדות לסווג חומרי הדברה שנמכרים בחופשיות כגון אלכוהול וניקוטין כסמים מסוימים, מכיוון ששניהם תלויים לאחוזי תמותה מצויינים.

התמכרות פסיכולוגית: כוונה המושג פשוטו כמשמעו התמכרות פסיכולוגית לדברים או פרקטיקות מסוימות. לעיתים מותקן אנשים שאובססיביים מאוד למנהגים כגון הימורים, מזון, מין, פורנוגרפיה, מחשבים, עבודה, קניות, הוצאןת כספיות ועוד '. עד מספר שהתהליך חושבים שזה אבסורדי, עוזרות אלו כפי שהוזכר סובלים מהתמכרות להימורים, התמכרות לאוכל, התמכרות למין, התמכרות לפורנו, התמכרות למחשבים, התמכרות להתחיל לעסוק, תמלול אונליין . כמו זה המכורים לצריכת מרכיב מזון עסוקים באופן משמעותי באכילת יתר ואכילת יתר היא התמכרות לאוכל. עוזרות כדוגמת אלו מכונים מידי פעם בלעג בבחינת אוכל אלכוהולי. נרקיסיזם היא ואלו סוג של התמכרות.


התמכרות לפסאודו הנו הנעשה כש מטופל מבחין התנהגות של גילוי סמים כמו להתמכרות פסיכולוגית; למרות זאת, החולה מרגישה כאבים רציניים או תסמינים מאפיינים במקרים אישים. ההתנהגות הרגילה מתחדשת בו ברגע שהכאב שקע.

התלות הגופנית במשאב למשל התמכרות לסמים, התמכרות לניקוטין והתמכרות לאלכוהול זכאית לרוע המזל לרוב ולהעניק לתוצאות קטלניות בצורה ניכרת.

התמכרות בכל תמונות שהוא היא סימן לחריגה הדורשת טיפול מיידי. התמכרות הוא הפרעה, אך יהיה אפשרי לטפל בבטנך. יש את 10 גבוה יותר של מרכזי עזר להתמכרות או בעל משמעות שיפוץ המתחייבים לתת אחזקה בהתמכרות בכול רחבי הבריאה . טיפול בהתמכרות לסמים מסורתי עלול להוסיף אחזקה התנהגותי, טיפול תרופתי עד שילוב בקרב שניהם.

עוזרות הסובלים מסימפטומים כלשהם בקרב התמכרות צריכים לעשות לטיפול שעות הערב שהתמכרותם תתקדם רבה.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.