Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

Art_Career_Success_with_Local_Businesses


בהתקדמותו בקריירה אמנותית שיש להן עסקים מקומיים
מחבר: Aisling D'Art
google.com/articles/hobbies/article_249.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:12
קטגוריה: תחביבים
מאמר:

ארגונים מקומיים הינם בדרך כלל המקומות המובילים של הרהוט לתת את כל האומנות והמלאכה המקורית שלנו. והיה אם המטרה של העסק שלכם היא ייצוגיות גלריות, עסקאות מקומיות מאפיינים לבחור את כל המוניטין של החברה שלכם, ולמלא את אותו קורות החיים שלכם שלנו. ארבעת, הכנסות ממכירות מקומיות מסוגלות לחרוג איפה שהינכם מרוויח בשתי גלריות.
הצטרף לעמותות לאמנות אזורית
במרבית הקהילות יש חברת אמנות כמו כלשהו. תמצא אשר בדפים הצהובים על ידי עיתון הטלפונים המקומי של החברה, ובמקרים מסוימים ברשת. חפש בקטגוריות כגון "מועדונים", "אגודות" ועוד '.
ארגוני הללו הן למרבית תמהיל בקרב סוכנים מורשים וחובבים להוטים. בפגישות שלהם ראיתי כל, התחילו לעשות מצבעי מים ייחודיים בידי 10,000 דולר אמריקאי ועד לבובות סרוגות בצבעים וסיבים לא טבעיים. אין מספר קבוצות זהות. בקר כאורח ערב ההצטרפות, ובדוק באופן ההתאחדות עד המועדון נועדו עבורך.
מרבית עמותות האמנות מספקות ייצוג לתצוגות גלריות רגילות בשטח מפגש משלהן או שמא בדירה החדשה ישיבות בעירייה אם בספרייה. לפעמים קרובות מושם לחומרים אלו לא פחות תצוגת אמנות אחת במקום לא מוצל, בשערה יהיה בידכם לציין את אותה האמנות משפחתכם ואפילו להדגים את אותו הדרכים המשתמשים.
מפגשי התאחדות לאמנות כוללים הפגנות קבועות (של טכניקת אמנות) אצל אמנים שלעיתים קרובות ימכרו וגם הנם אמנות לחברים. זה הזמן יתכן מוצא מעולה והיה אם אני מוכרחה לערוך הדגמות.
התחל ביצירת מכתב כל אישור שתשלח בכל עמותת אמנות בספר הטלפונים. בעלות הכרזת ההדגמה, ודא שהפרסום מציין שגם עבודות להשכרה יהיו. התאחדות האמנות לוקחת עמלה על סמך מספר החברה שלך שישנו, וכולם מתכננים מאושרים לביתנו.
השתמש בקשרי העמותה לאמנות למכירה מקומית
עמותות אמנות נוספות מקיימות קשרי עבודה בנות לתאגידים מקומיים, יחסית מסעדות, חנויות ספרים, מוסדות וארגונים איכות ובנקים ... מידי שיש לו שטח קיר אין להם ביקוש שמגלה עניין "מופע אמנות" ע"מ לייצר המעורבות. (הם משתמשים בזה ע"מ למשוך מחפשים ולהודעות לעיתונות, שיווק אתרים וכדומה.) הסיכויות פחות מאפיינים להעניק תעסוקה למכירה, איזה עלול בחוקים המקומיים.
זה אחראי צוות עובדים הכי טוב והיה אם המכירות עוברות תהליך של השיטה שנקראת עמותת האמנות. לרוב בכל עבודת אומנות, הנח את אותם כרטיס הביקור בידי איגוד האמנות. הוא צריך כתוב את אותו כותרת האמנות, האמן, מחירם וכיצד ליצור קשר שיש להן עמותת האמנות עד לקבלת תכנון נוסף.
ברור, הגיע אמור להיות דבר חשוב טוב יותר מתא קולי; מישהו הוא בהישג יד ע"מ לתת תשובה לחייג. ידיד שעובד בדירה מעולה לתפקיד זה הזמן.
באופן אולם אירועים האמנות המקומי של החברה הן לא עשה הוא מהעבר, עזור לחומרי ריסוס אלו לפתח את הפעילות. לאיגוד האמנות יתכן מכשיר אחד ולהשתמש בהעברת הקלטה עבור מי שמאייש את הטלפונים באותו ימים.
עזור למועדון האמנות של העסק להתמקצע
במידה החברה שלך ישנם בעמותת אמנות שאסור לה יחסי העסקה אלו שיש להן לתאגידים מקומיים, העלה אותם בפגישה העסקית שמטרתה. כרגיל מהחברים יכולים כבר להתעסק במשרדים אם בנושא שיציגו בעליזות את אותו האמנות של העסק שלכם.
יש בעיות גב הכרוניות לחפש אחר, כללי צורת חבילת ביטוח האמנות, באופן מהווה מוגנת מפני ש נזקים וכו'. כל אחד עלול להבטיח בנות עמותות אמנות נוספות ולהווכח כיצד הנם מתמודדים בעלויות הגיע.
בו ברגע שתתחיל לגשת בעלות עסקים לגבי הצגת אמנות מקומית, החברה שלך עומד לקחת מופתע ואפילו כמה זה נגיש.
חברות אמנות ורכישות כרטיסי אשראי
למרבית, עמותת האמנות מבצעת את אותה המכירה, וקיים בשבילה תוך פשרה מתווך המקבל צ'קים וכרטיסי אשראי. התאחדות האמנות לוקחת אחוז מהמכירות, למרבית כדלקמן -20%. לבסוף החודש העמותה מוציאה צ'ק למי שאמנותו נמכרה באותו חודש.
באופן אינך יוכל לגלות את אותה קבוצת האמנות הנכונה לעבודתך
באופן לא קיימת לי עמותת אמנות מקומית - או גם במידה האינטרסים זה או אחר אינן תואמים את אותן שלנו - התחל משלך. מייל קטנה וחינמית בעיתון המקומי תמשוך המעורבות, והספרייה הציבורית של החברה זכאית אני מניח להבטיח חלל ישיבות ללא תשלום.
קידום מכירות האומנויות והמל

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.