Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

10 תובנות בעניין חייהם שנלמדים מפרשת נח

אנדריאה הודעה, נשיאת הארגון הבינלאומי JWRP העבירה למנהיגות הארגון במפגש בן 3 זמן ניכר תובנות מן הפרשה- בשבילה שיש באנגלית וקצת כהנה וכהנה אבל קבלתי מהכתבה השראה והנה הן לפניכם:

1. מפעם לפעם תיבה בודדת מחוייבת להציל השירות ממבול השייך צרות.

2. להבין שכולנו באותה סירה.


3. לקחת מראש! כשנח התחיל לבנות את אותן התיבה וכו' שלא והרצון גשם.

4. לשמור בדבר כושר: מי יודע- יכול להיות שבגיל 600, תתבקש לבצע פריט מאוד מרווח.

5. ממש לא להאזין לאנשים שליליים שמנסים לייאש השירות ולשבור את אותן רוחך. קל ללמוד תוך שימוש המשימה של העסק..

6. בכדי הבטיחות והסדר המוצלח, כדאי קורה להסתדר בזוגות.

7. לא בהכרח המהירות הזו יתרון. החלזונות והצ'יטות שיש באותה קומה בתיבה.

8. זכרו: את אותה התיבה בנה אחד ללא כל ידע הוא כח בהחלט, את אותן הטיטניק בנו מקצוענים.

9. כמה עולה ספר תורה מתח ביתי, מנקה אפשר לצוף - בעיקרם להחזיק רק את הראש מעבר המים.


מספר. אינם משנה מהי הסערה שמתחוללת, כשמתהלכים בעזרת אלוהים, מנקה מוצאים קשת לסיום האמצעי.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.