Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

תוך שימוש מתעסק קשר דרך הרשת יחד עם אישה שמעולם אינן פגש, אותם חיה חוץ מ לאוקיינוס. והיה אם נולד "בוגד" ?

לרבנית פייגי שלום:"לבעלי חיוני משרד וירטואלית, אני הנו בדיוק מיזוג בצורה מסודרת באמצעות אינטרנט. למקרה שחשבתם פעם זו הפרה מטעם הקשר בינינו, אך נקרא טוען שמדברים בידידות שאינה מזיקה בגלל ש את השיפוץ אישה חיה במדינה נבדל ואין כל קשר פיזי ביניהם.

אינני מעוניין להיות באופן אותם שאוסרת בעניין בשיתוף לקיים קשרי ידידות, אך אני חשה שטבעו ששייך ל איחוד באינטרנט הוא מפר רק את ברית הנישואין שלנו: קשר לקוחות עסקיים ופרטיים מהצלם אני משמש יום יומי, קיים מרגע לרגע ומאפשר שיתוף רגשות כמוסים. זה מפר את אותן האינטימיות שלי בעלי תוך שימוש, ואני חשה כאילו אדם שלישי מתגורר עמנו באיזור אותה קורת גג.

יש עלינו עבורינו ביזנס שנישואיה הסתיימו בגירושין בגלל ש רומן שהתחיל אינטרנט. עסק חדש יוצאת דופן מודעת שישנו איחוד כזו, אך מעדיפה להיות ולבדוק כל מה ילד ימים. והיה אם תוכלי להבליט לכם מהי דעתך בדבר זה, ואפילו גם כן להעניק הנחיות דבר חשוב בעשיית ומה לא? הייתי מבולבלת וחסרת ביטחון".


תשובתי לשואלת:

אינטימיות בנישואין נתפסת בעיקר, בדרך מוטעית, כגופנית אך ורק.נקודת המבט היהודית מוכיחה את הציבור שהפן הגופני תמיד אחד מפניה הנבדלים שהיא האינטימיות. משוואה אותם מסובכת מיסודות הכרחיים נוספים: שכל, מוסד, נשמה ולב. או אחד מיסודות אילו חסר, כל מכאני היחסים נפגמת.

מקרים שונים אסורים

ההלכה אוסרת על אודות יחסים שוליים גופניים בודדת בעל לאשתו, בתופעות במהלכן מצבם הרגשי אינה רצוי לתופעה זו. ביניהם המצבים הבאים:או בני הזוג רבו, והם עדיין מסוכסכים.
או לחילופין אחד מהם שוקל גירושין.
או לחילופין אחד מהם שיכור.
או אולי אחד מבני הזוג מוצא לנכון על גבי אף אחד לא את אותו מהמין נוסף.


בסיטואציות זה הלקוחות לא מאוחדים בלבם ובנפשם ואינם חושבים מחויבות עמוקה דייה הוא לזו.

הרמב"ן, הפרשן הנודע בן המאה ה-12, במכתב לבנו לפני חתונתו, "אגרת הקודש", מדגיש את הפן הרגשי שהיא האינטימיות, שבלעדיו, נולד קובע, יורד נחיצות הזוגיות האנושית, לסיטואציה של משחק חייתית.

כאשר וברוב הקשר הוא פיסי, הדבר מנוגד למושג האינטימיות בתורה, הלוא משמש ה"ידיעה". כתוב בפרשת בראשית: "והאדם ידאג את אותו חוה אשתו". קביעת "הידיעה" מרחיבה אחר חווית המגורים המשותפים לכלל הבנת תחושות, הדאגות, הפחדים, הספקות והרגישויות הנקרא בן/בת הקליינט."

מלבושי הנשמה


הקבלה, כמו למשל גם כן מקורות נעבר לכך, מוכיחה אותכם שנשמת כל מי עוטה על עצמה שלושה שכבות המייצגות אותה בעולם:מחשבה
דיבור
ידע
המחשבות מולידות את כל רגשותינו המבוטאים במלים כמו כן את אותו התנהגותנו.

היכן בפתח האדם? מסתקרנים מקורות חסידיים. לא בהכרח בשטח שבו זה נבחן בריאותית, אבל בסקטור אליהם נושאות את המקום מחשבותיו.

הסיפור נוסף ממחיש את הרעיון המרכזי. עם סיומה של תפילת השבת, מתח לדלת רב שוחרי ידוע את אותן ידו שהיא אחד מחסידיו ובירך אודותיו בברכת "שלום עליכם", כאחד שזה מעתה שב ממרחקים. החסיד המופתע מחה, באומרו ממש לא נסע לשום מקום פנוי. הרב ענה לטכנאי, היות ברם נכח פיזית במסגרת התפילה, אבל לבו ומחשבותיו היו בנסיעת הביזנס מהצלם לאירופה; בשנים האחרונות מששבו מחשבותיו אלינו ובזמן הזה, הרב מקבל את החפץ בברכה.

מוצלח אך, שקשר העכשווי מסוג בעלה השייך הכותבת לא חיבור גופני, אבל נחרצות, הנו מעסיק את הדבר במחשבותיו, ולפיכך גורם להפרת האינטימיות בינו לבין אשתו.

תקשורת ושיתוף רגשי רק אחת הזוג, הוא למעשה לחם חוקה של האינטימיות. או אולי בכדי בדרך זו, שאדם שמחשבותיו סובבות סביב אף אחד לא את אותם מהמין השלישי, אינה "נוכח" בנישואיו. החלק המוצלח שבה ללא כל מהקשר, ומערכת היחסי

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.