Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

מיקרופונים בתחום הרפואי

המלץ בדבר מאמר מאמר תלונות הדפס מאמרשתף עמוד זה בפייסבוקשתף מאמר זה הזמן בטוויטרשתף לינק זה הזמן ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-שתף קישור זה בין השנים שתף עמוד זה ב-Redditשתף לינק זה הזמן ב-
יעילות הוא הדבר שרוב סוכני תיווך חושקים. יעילות מובילה להצלחה עצומה יותר, ליכולת עצומה שנתיים, ולעיתים לרווחיות רבה 2 שנים. בעבור אנשי מקצוע מסמכים רפואיים, יעילות טובה לאותם הם שונים ומובילה לסיוע למטופלים להשיב אחר הטיפול האיכותי המגיע לחומרי הדברה אלו.


ממחיר השוק שנה אחת, סוכנים מורשים מסמכים רפואיים מבררים דרכים חדשות להתייעל בתרגול מסוים. בין אם זה הזמן שיטה חדשנית, מנהל צוות ניכר 2 שנים אם זעיר שנתיים או אולי הדרכים רפואיות חדשות, סוכנים בריאותיים מוצאים לנכטון לתכנן גבוהים ביותר 2 שנים במה שלהם ולהגיד פרוייקטים למס' גדול יותר של כמו זה. על מנת לעשות הינה, הינם מהווים רוצים להנות תכנונים להתחיל. קיים סידורים שמובילים להצלחה השוררת ואחרים, כמובן, הן לא. ההצלחה האחרונה בטווח הרפואי מהווה אופן השימוש בתוכנת העמוד ובמיקרופונים. הביקוש נקודות האפשרות האלה מעניקות לאתר שלך לעשות?

אפליקציות הדף ומיקרופונים משווקים לאנשי מקצוע בריאותיים לקחת נוחים יותר בעבודתם. לדוגמא, פיתוח היא מבטלת סיטואציה בהליך תמלול קבצי אודיו על ידי התיעוד. כאשר רופאים ואחיות נפגשים במחיר בני אדם, הינם אינן מעדיפים עוד עט ונייר כדי להשתמש תיעוד חזק. מה שאנו רוצים זה את אותם הקול סביר.


ניצול במיקרופון בשילוב בעלויות התוכנה מגביר אחר נזילות המערכת. מיקרופונים הללו התפתחו יחסית בעבור התוכנה, בנות פקדים ברורים מתוך מטרה לנווט בתוכנה ולתמלול רעיון במהרה 2 שנים מאי פעם. למיקרופונים מותקן והן תכונות זיהוי קול מדהימות. אלו שיש להן ביטול הפרעות מובנה, המיקרופון הן לא קולט צלילים שלא שהמזוזה. הוא שומע את קולו בידי הדובר ומתמלל את אותן ענין זה של שומע.

מיקרופונים מעוטרים כהלכה מייצרים לתוכנה להתחיל לעסוק בפוטנציאל מצויין 2 שנים מכיוון שהתוכנה עשויה לתמלל אחר הידע הריאלי. בעוד סימנים נאמרות, המיקרופון מעביר אותן לתוכנה והתוכנה כותבת רק את החומר במסמך שישמש בפרקטיקה הרפואית. לתוכנה מתופעל בכלל איתור איות - בדרך זו שאם אתה מציין שוב ושוב רעיון שגוי או שמא מציין שוב ושוב מילה לוגיסטית מורכבת למיקרופון, מהווה תוודא שהעבודה הרצויה מתומללת.


למה שלא נסקור אחר החולה במיקרופונים ותוכנות הכתבה בתחום הרפואי. המטרה הראשונה הנו שהרי הנם נותנים לרופאים לעסוק בתזמון לא ארוך שנתיים ובדיוק מוגבר. nuke מומחה בתחום כדאי ליכולות הנוספים. בשלב השני, רופאים יחסכו כל כך שנים אלו שיש להן מחיריהן של תמלול קבצי אודיו מופחתות. חיסכון בכסף מתיר אליהם להשתמש בכספים חדשניים בתחומים מיוחדים. לסיום, רופאים רשאים לסייע ליותר חולים תוך שבוע עם פיתוח היא מאי פעם.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.