Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

חיוני ערך לדיבורים ולפעולות אבל במידה ו הם ככל הנראה אחוזים וקשורים בלב, כמו למשל שלהבת היונקת כוחה מהפתילה.

בפרשת השבוע (תצוה) תוכנן ונבנה "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד.". מסכת שבת מסבירה "להעלות נר מנקה - כדי שתהא שלהבת עלותו מאליה והוא לא שתהא יכולה לעלות בדרך של מהם אחר". מה הוא אומר?

רבי יוסף חיים (הבן אף אחד חי), פשוט מעיראק עבור למעלה מתוך 120 שנה, כתיבה "האדם כידוע נמשל לנר... נר דולק יחד עם מפתילה ומשלהבת דולקת, על ידי זה שהשלהבת מופקת ופועלת בתוך הכוחות האצורים בפתילה, כשבאמצעותה כל אדם מגלים את אותו כוחותיה האלו. זה גם באדם... הפתילה אחיד ללב והשלהבת נמשלה לכלים הנמצא על ידם מפיק מי את אותו סתרי לבבו, ומוציאם מן הכוח בתוך הפועל"

הרב ממשיך ומסביר שכדאי 3 צבעים בשלהבת: לבן אדום וירוק המרמזים על גבי 3 שלבים שבהם מבצע אחד את אותה פעולותיו ורצונותיו: צורך, דיבור ומעשה.