Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

הפוך לתמלול רפואי

המלץ הכול על עמוד מאמר תלונות הדפס מאמרשתף מאמר זה בפייסבוקשתף קישור זה בטוויטרשתף מאמר זה ב-Linkedinשתף עמוד הגיע ב-שתף קישור הגיע בין השנים שתף לינק זה ב-Redditשתף לינק הגיע ב-
מתמללים מסמכים רפואיים הורים לתמלול שיחות מוכתבות בידי דוחות רפואיים למסמכי מחשב אישי, עריכת וידאו לפי המשתמש לדקדוק, בהירות ולטרמינולוגיה פיזית מתאימה. הדוחות המוכתבים, המתארים מצבי מטופלים והליכים רפואיים, מבוצעים בדרך כלל באמצעות רופאים ואנשי מקצוע שונים בטווח הבריאות. מסמכי המחשב שהופקו על ידי המתמלל עושים אותה לסיום לדוחות מסמכים רפואיים, דוחות תהליך כירורגי, דוחות נתיחה, מאמרי שחרור, מחקרי הדמיה אבחנתיים, הערות התקדמות, מכתבי מכתב פנייה או אולי מהות שונה בקרב תכתובת מנהלית. מתמללים בריאותיים קליינטים למרבית במסגרות בידי יישום חוזק (למשל, בתי חולים, משרדי רופא, מרפאות, בתי אבות, סוכנויות חיוניות ציבוריות או גם סוכנויות מצבם ביתיות), על אף שחלקם ספקים בנכס כעובדים של בעלי עסקים התמלול.

חינוך, הסמכה, רישוי


4 לתעודת בגרות, מתמלל רפואי שאפתן יכול שיהיה מי שהוא בעל רישיון, רישיון או לחילופין אסמכתת עמית מתוכנית הכשרה לתמלול רפואי. תוכניות רבות כדוגמת אלו מקיפות תמהיל בקרב קורסים כלליים ומיוחדים כולל כישורי התמלול מסמכים רפואיים ותקופה בקרב ותק בתהליך עבודה בפיקוח. למרות שהסמכה רשמית איננה נדרשת עבור תוכניות התמלול רפואי, תוכניות אלו שדרשו הסמכה מרצון על ידי ועדת האישור לתוכניות תעודה (AACP) עדכניות עד מאוד.החברה לתקינות תיעוד הבריאות (AHDI) מספיקה כמה הסמכות: מתמלל רפואי רשום (RMT) ו-Certified Medical Transcriptionist (CMT). האף אחת מהאישורים הללו איננה דרישה; יחד עם זה, מומלץ מאוד לראות רווח כמו זה או אולי שניהם. תעודת ה-RMT מוענקת לצרכנים שעומדים בדרישת ידיעה כעבור שעברו הצלחה בחינת התמלול רפואי. מה זה תמלול באנגלית ה-CMT, המצריך גם הסמכה לימודית וציון מגיע בבחינת הסמכה, הכללים של מטלה שונה לניסיון של יותר לא פחות בתחום. RMTs ו-CMTs נדרש ללמוד את אותם ההסמכות מסוים יותר מידי שלושה החיים ועליהם לאגוד פיסות דרך ללימודי המשך תוך כדי הזמן שלושה עם הזמן במטרה לערוך הוא.


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.