Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

במידה ו עלי להיות באופן מתמלל?

מתמלל יוצר עותק כתוב שהיא אודיו מוכתב עד דיבור ישיר. מגמות לימוד תמלול מקיפות רפואיות ומשפטיות. מתמללים משפטיים עובדים בחיי משפט ובדרך כלל מכנים הנל כתבי חדר משפט. פועלים אילו עושים בדרך כלל תמלול בדיונים ובתצהירים. מתמללי רפואה למרבית מעתיקים תכנון שייכלל בתיק הדיירים והאורחים, כדוגמת תוצאת פיקוח על אבחון, דוחות ישנם והפניות. מומחים אלה עשויים לחפש עבודה בחדרי משפט, במשרדי עורכי דין, בפרקטיקות רופאים עד בבתי חולים. בנוסף, רבים ומגוונים קיימים אל סופר פארם. או שמא תהיתם כיצד לקרות מתמללים, המשיכו למצוא לפרטים מלאים.

רצונות עבודת תמלול
תעודת כמות תואר עד תואר עמית
תמלול שדה לימודי משפטי או אולי דיווח על אודות חלל משפט; תמלול רפואי
רישוי / הסמכה כתב הרשאה / הסמכה המבוקש במדינות רבות לקראת מתמללים חוקיים הפועלים ככתבי מקום משפט; הסמכות מרצון זמינים
יש להמנע מ ידע הוא כח ניתן להציע שיעור בתהליך עבודה
מיומנויות פרילנסר הקשבה, יצירה, ניהול זמן רב, התבוננות ביקורתית, ריכוז ומיומנויות מחשב
לשלם לו $ (חציולכתבי מקום משפט)
(חציון למתמללים רפואיים)
מקור: הלשכה לסטטיסטיקה המתקיימות מטעם ארה"ב

תוהה העובדות להשיג פועלים כמתמלל? מתמלל זקוק לתעודה או אולי לחזות עמית בתמלול משפטי או דיווח על גבי בית משפט או לחילופין תמלול רפואי. רישיון עד הסמכה נחוצים במדינות דומות למתמללים חוקיים הפועלים ככתבי חדר משפט. הסמכות מרצון זמינים וגם. לא מומלץ חובה בניסיון מבחוץ להכשרה פורמלית, או בגלל ש אפשר להרכיב הכשרה בעבודה. למתמללים יש צורך שמיעה בעלת איכות, כתיבת תכנים, תחזוקה משך, חשיבה ביקורתית, ריכוז ומיומנויות רשת.

בהתאם דגשים הנקרא שנת שהורכבו אפשרות הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה לעיסוק, כתבי חדר המשפט השיגו עליות חציונית של 60,130 דולרים, ויש מתמללי רפואה השיגו שכר חציוני מסוג 33,380 דולר אמריקאי.

סביבות עבודה ששייך ל תמלול
מתמללים מסוגלים לעבוד כמעט בכל 1 מהסביבות הבאות:

מהבית
באולמות החוקים
במשרדים
במרפאות רפואיות או לחילופין בבתי בני אדם
במסגרות אקדמיות
באיזה אופן להעצים למתמל משפטי
בואו נסקור אחר הצעדים לשדרג למתמלל כללי.

שסע 1: השג רישיון או אולי תואר תמלול
תמלול משפטי דורש ידאג במינוחים ותיעוד משפטי. כל אישור בנושא תמלול משפטי או אולי דיווח על גבי חלל משפט מתעסק בכישורים הטכניים הדרושים לעשיית תמלול משפטי. לבוגרי תוכניות תעודה מסוג זה עלינו הכשרה ברשתות משפט, מחקר משפטי, תיעוד משפטי וטרמינולוגיה משפטית. תוכנית מסלול של עוזר ב שיש להם משפטי נותנת קורסים למראה, מוסריות משפטית, יישומי תוכנה ותמלול. תוכניות אחרות לתואר ראשון בעוזר משפטי קיימים בידם להגיע בחוויית התנסות.

צעד 2: מצא מלעבוד כמתמלל משפטי או גם נכתב ע"י חדר משפט

מתמללים משפטיים יוצרים מגוון דוקומנטים משפטיים, עם כתבי טענות, מסמכי איתור, מספרי מותאמים והתכתבויות. מיהו שעובד ככתבי מקום משפט עלול להתרכז בתמלול ביתית דיונים ותצהירים. משמעותיים יכולים להכנס לעיסוק במגוון סביבות, הכולל עסקים משפטיים, בתי משפט, מגמות לימוד משפטיות עסקיות וספריות משפטיות. מתמלל בסיסי יהיה זכאי וגם לפעול ללא עזרה ממשרד ביתי.

שלב 3: הפוך למתמלל ראשי
כיום, לאחר שאתה יחיד היאך לשפר למתמלל, קיים חשש מתחיל תוהה בייחוד בהרבה יותר, "כיצד זולל להיווצר מתמלל מוסמך?" על פי הלשכה האמריקנית לסטטיסטיקה , ארצות אלו ואחרות דורשות מעיתונאי בתי משפט להשיג היתר או אולי מוּסמָך. איגוד כתבי בית הדין הארצי משווק את אותן תעודת הכתב המיומן הרשום המשמש כדרישת בחינת הרישוי במדינות אלו ואחרות. אישורים שאינם דתיים שמתעתיקים חוקיים עשויים לזכות ב מכילים אחר ייעוד הכתב המילה המילה עד הכתב המילה המילה מתקופת בצורה נכונה , המוצעת בדרך של התאחדות הכתבים המילולית המילולית.


באיזה אופן להפוך למתמלל רפואי
נמצא למה שלא נחקור את אותם הצעדים להעלות בדרגה לתמליל רפואי.

דבר 1: השג רישיון או אולי אסמכתת תמלול
הצעד הראשוני שקיימים לנקוט כשמגלים באיזה אופן להימצא מתמלל מכול סוג אשר הוא הוא למעשה לקחת הכשרה. כמעט כל המעסיקים צריכים שלמתמלל רפואי אנו צריכים הכשרה כלשהי, בייחוד במינוח רפואי. תוכנית תיעודים תמלול פיזית מציעה הכשרה במינוחים, אנטומיה, אתיק

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.