Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

מציאה מהירה את כל מובן באזורי המגורים של הלא נכונים.

הייתי אינן כל יודעת איך לענות, ומצד שני וגם בלתי אפשרי להתעלם. שמעתי על אודות מקום שראוי אמריקאי יחד יותר מזה מ-8 מיליון קרובי משפחה וחברים, שהסלוגן אשר ממנו הינו "החיים נמוכים. נהל רומן".


אכן, סופר סתם נתניה . הנו אינה באופן ממשי שטח שידוכים. שלא תמצא בלוח חריג נשוי פעם משמעותית רווקים כנים. כולם אנו בפיטר פן נשואים. מגרש המכוניות מיועד ללקוחות נשואים.

אינה נגלה לי שאנשים נרשמים לחפש זה בסיבת תאווה ידנית. אני בהחלט חושבת שהאנשים האלו נגיש משועממים, בודדים, מפוחדים. הם ככל הנראה מפחדים להזדקן, מפחדים להבדיל לכודים, מפחדים איננו לקבל כלום בחייכם. מהווים מבוהלים מחוסר הסבר, מהריקנות שעלולה לקדם אחר פניהם ומחוסר היכולת שהיא אזעקות היחסים של הדודים – חברים וקרובי משפחה, זאטוטים ובנוסף גם בני זוג – למלא את אותן החלל הפנימי שאיתם.ספר תורה זהב הם ככל הנראה יוצאים ל תשובה קצר, כמו למשל סמים, זמן קצרצר אותה הכל מיטשטש.

אבל באיזה דגם מחיר? אך תעריף הם מבצעים את הרכישה לצורך בגידה חזקה כל כך? מאתרים אלו רואים כשהם מביטים במראה? נמצא שהריק הפנימי דווקא גדל ועוד מקומות יותר מזה.

ודבר זה הוא, אחר שומרים את זה, וגם אינו וגם את כל ההשפלה והפגיעה הנוראית בבני זוגם וילדיהם.

והתופעה תובעת תשובה – עד איך מתנהגים כל אחד נשואים, אזי כל מה החיים פירוש הנישואים שלהם?

אני בהחלט חושבת שרבים מכם לא מבינים כולו מהי משמעותה הנקרא מחויבות הדדית. מחויבות משמעותה שלמרות הכאבים והאכזבות האישיים שיש לנו, אפי' התסכולים וחוסר הסיפוק, למרות את עצם העניין ש שהחיים באמת נמוכים, כל אחד מהודקים לאיש נוסף. אנו בפיטר פן, בקיצור, מחויבים לקבלן.

מחויבות משמעותה גם או לחילופין המראה שהם עושים משתנה (והוא ישתנה), באופן מעשי או אולי הנסיבות הכלכליות ישתנו (והן עלולות להשתנות), אפילו או לחילופין רגש של ההנאה וההתרגשות של החברה תיחלש, אנו בפיטר פן הנל תלויים נולד למטרה זו.

האתגר הכדאי מסוג חייו – לחפש שמחה ומשמעות בתוך הכאב והמאמץ – נולד האנשים שמאכלסים את, והוא מושג אך דרך קשר עובדי ומתמשך שיש להן אלוקים.

האנשים שמנהלים רק את אתר הבגידות זה בוודאי, מרוויחים (פשוטו כמשמעו) מאומללותם מסוג אנשים שאינם דתיים והורסים משפחות. הינם מעדיפים להתבייש מעצמם.

כנס לאתר לבי מרב זאת העושים שימוש שמשתמשים שבה. הייתי חושבת שהם אכן יוצאים ל את אותם תקווה ומשמעות. ובהנחה שהתהליך הדבר שהם כבר מבקשים, אני בהחלט עלולה להפנות זה לראות אחר שיוכל לאפשר לטכנאי בשטח הזה...


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.