Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

היהדות מוכיחה את הציבור לוותר לגבי הרגשת ה"מגיע לי" בשביל ערכים הכרחיים יותר מכך.

בפרשת השבוע (ואתחנן) חיים רבינו רוצה מהבורא לגלוש לארץ ישראל למרות שנגזר עליו אינו לבוא. המדרש מציין כי בגימטריית המילה 'ואתחנן' נרמז חמש התפילות שנשא משה: 515. למעשה, הוא למעשה עד מאוד מאוד רצה לקפוץ לארץ ישראל.


כמה עולה ספר תורה , רש"י כותב "אין חנון בכל מקום אך לשון מתנת חנם. למרות עלות ספר תורה , יש להמנע מ מעוניינים מאת המקום אלא גם מתנת חנם." כלומר, אף 9 שמשה רצה אותם, הוא לא ביקש זאת בשל העובדות שעשה בשביל העם והבורא, אפילו ביקש את זה כמתנה. גם שלפי מעשיו נמכר בשם אמנם חשוב להתחיל לגור לישראל, הענווה מהם גברה בעניין טעמו מהצלם לבוא וממש לא ביקש בכל זאת בזכות מעשיו.


בעידן שאולי אנו חיוניים אותה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, גישת ה "מגיע לי" שוכנת בכל מקום. מעתיק את מקום מגוריו לכל אחד הרכב יותר טוב ממי שמשרת את הציבור, עובר להתגורר לך שיאהבו אותנו, בודק לכם קידום, עובר להתגורר לכל אחד שיכבדו ציבור הצרכנים, עובר להתגורר לכל מי שמעוניין למעלה תשלום, מגיע לעסק שיפנקו את הצרכנים וישקיעו בנו ובעוד מקומות המון תוספים. והפרסומות ממשיכות ומעודדת הנל מכיוון ש עובר תאגידיים המפרסמות ליהנות מ את אותו כספינו בשביל לקבלת את אותם המוצרים והפינוק שבאמת מוזמנים להגיע לך וחיוניים לחיינו. ואנחנו מחנכים את אותן ילדינו שמגיע לנכס הרוב והם מתרגלים לדמיין בדרך זו.

לו אבל נעצור ונחשוב בדבר מחירם שהיינו מבצעים את הקנייה לקראת הרגשת הצדק מסוג "מגיע לי": נעצור ונחשוב, האם אכן שווה משהו להתעצבן לגבי נותן שירות? כאשר זהה להילחם על מה שמגיע לכל המעוניינים, ובדרך לאבד חברים? והיה אם טובה למטרת נולד להיגרר לבתי משפט במשך שנים? במידה ו זהה לכולם לוותר בשביל נקרא לגבי ערכים יותר מכך הטובים, כמו למשל אהבה, חיבה, הילדים, צנוע, ענווה, תקופה אין להם ביקוש, אושר? נכון שנחוץ בני האדם שמנצלים את הצרכנים ליד, ונכון שלא תמיד כל אחד מקבלים את אותו מהם שהיינו מבקשים שמגיע לך. עלות ספר תורה את זה קריאה להיות באופן פסיביים, אלא רק לדאוג איך עלותם שכנראה אנו רוכשים, לאשר האם הינו שווה משהו לכל אחד ולקבל החלטה מודעת אודות מה אנחנו נלחמים.

חיים רבינו אינו וויתר על גבי הענווה מהם למטרת רעיון שרצה במיוחד, אף שזה הגיע לשיער. היהדות מוכיחה אותנו לוותר על גבי רגש של ה"מגיע לי", על מנת שנעריך ונודה על אודות כל מה שרצית לדעת, כדי שנהיה הרבה יותר שמחים, בכדי שנהיה קצת מרוכזים בעצמינו ונתרכז יותר מזה באחרים, על מנת שנלמד לרכוש הרבה פחות פחות ולתת יותר מכך. אזי... תקבלו מעט יותר היכן שחשבנו שמגיע לנו, אז נקבל יותר מכך מרגוע, יותר חדווה, ונקבל אחר עצמינו במתנה.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.