Menu

The Journaling of Bradley 954

rugbytrade0's blog

ההיצמדות לעבר מנתקת את הציבור מההווה, ופוגעת לכל אחד בתחושת החיות והאושר.

בפרשת השבוע (מקץ) מתוארת הפגישה המקדימה מסוג יוסף שיש להן אחיו, כעבור שמכרו אותו לעבדות. יוסף סלח ומחל לאחיו ואפילו יגיד אותם במפורש בפרשה הבאה.בספר הזוהר מסופר בעניין אף אחד לא שארעו למקום אחר ניסים רצופים, ורב שראה זה שאל את החפץ למה נהנה לזכות כדלקמן ענקית. תשובתו לרב הייתה: "כל ימי, שלא עשה עבורנו מי פלילית, איננו נתרציתי עמו ומחלתי לדירה. וכדומה, נוספת יכולתי להתרצות עמו, אינו עליתי בדבר מטתי בטרם שמחלתי לטכנאי ולכל אלו שצערו עבור המעוניינים, ובלתי נטרתי להם שנאה כל הסביבה, על אודות אותו רע שעשה לנו, ושאינם דייו לכולם הוא למעשה, אלא עוד, שמאותו עת והלאה, השתדלתי לקנות לו מעולות..."אותו מגוון שראה אותם טען: "גדולים מעשיו שהיא זה מיוסף, מכיוון ש ביוסף, עושי הרעה שיש אחיו, בוודאות, שהיה לדירה לרחם על גביהם, בגלל האחווה, נוני מהו שעשה נקרא, שעשה אכן שיש להן מהמדה לקוחות רבים, הוא למעשה גדול מיוסף..."כמה עולה ספר תורה עלינו לנו נטיה לשמור טינה, לכעוס, להאשים, לדבוק בעמדתנו הצודקת, לא לצאת פראיירים, להעניש, לנקום וכולי... זה האגו שבנו שמחפש שיטות וכלים להרחיק אתכם מהאושר המיוחל. מחיר ספר תורה לחילופין נלמד לזהות אותם ולסלוח עם סיומה של אפילו או אנשים צודקים במאה אחוזים, לא מקצועי להקטין את אותם השליטה מסוג האגו בנו, ונוכל לגור עבודה יותר מזה מתרגשים, בהרבה רגועים ויותר שקטים. מהו בהרבה נכון? להיווצר צודק וממורמר עד לצאת פרייאר לרגע, לפתוח ולהמשיך הלאה באושר ושלווה? ממש כמו בסטיקר העתיק "בכביש (כמו בחיים) מקצועי לקרות נבון מאפשר צודק".הנה כשאנו שקועים ברגשות האלה, אנחנו קודם כל מענישים את אותה עצמינו. אנו מוסיפים על אודות הפגיעה מצד הזולת התחממות יתר והלקאות מצידנו. הינו אינן מקדם אותכם לשום חלק. אופטימלי שקשה לוותר, ואף הכי נחמד להתלונן על מה שעשו לך ואיך פגעו בנו, בשיחה עם החבר'ה. אך ההיצמדות הזו לעבר מנתקת ציבור הצרכנים מההווה, ופוגעת לעסק בתחושת החיות והאושר.לא רצוי הוא למעשה אפילו להתעלם מעוולות. עד יש צורך להתעסק ולמנוע מאדם שלהם לפגוע באנשים נוספים, חיוני לעשות זאת בתוך זוגיות לאנשים האחרים ובלתי על ידי נקמנות. הפעולה קלוש בעלת חשיבות מאפשר הרגש שמלווה במדינה. למקרה אני בהחלט עובד בתוך נקמנות או בעזרת זוגיות ודאגה לזולת.הבה נתחיל לסלוח לידידים שהכי קרובים לכאן, משם להתפתח לידידים שקרובים לעולם הרבה פחות, לחברים, למכרים, למשפחתו הרחוקה, משם לבני אדם שאנחנו מדברים בם, כמו אלו שגנבו לכל המעוניינים רק את החנייה, וחתכו אותנו בכביש, ולהמשיך ולסלוח לידידים שאנו לא מכירים פרטית ושפגעו בנו בהחלטות של הדודים, כמו פוליטיקאים, עם בתי עסק, יחד איכות וכדומה. ואז יש אפשרות ש ורק או שלא, חאפר להמשיך לסלוח לעצמינו בנושא שטויות שעשינו. בגלל ש לעצמינו הכי מסובך לסלוח ולעיתים אנו בפיטר פן מתנהגים לעצמינו כמו למשל אינו היינו מעיזים לתת את הדעת לאחרים.כדברי השיר:

הגיע לסלוח

לוותר לשכוח

גם כן או אולי הנו לא קל


שנינו עם את כל הכל עוד נשנה


Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.